Orde na ścieżce innowacji

Dziś zapraszamy Państwa do niezwykle ciekawej lektury, wywiadu z Bartoszem Woroneckim – managerem odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian w firmie Orde.

Wywiad przeprowadziła Aneta Zdrojewska – copywriterka z firmy Growth.

 

Aneta Zdrojewska: Dzień dobry Panie Bartoszu. Dziękuję, że zgodził się Pan porozmawiać na temat udziału Orde w projekcie Akademii Menedżera Innowacji (AMI). Czy na początek może Pan przybliżyć naszym Czytelnikom swoją rolę w Orde oraz w projekcie AMI?

Bartosz Woronecki: Dzień dobry Pani Aneto. Podążanie ścieżką innowacji, a tym samym udział w projekcie AMI, jest dla Orde czymś niezwykle istotnym. Chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Mam nadzieję, że zachęci to managerów innych firm do zgłaszania się do tego typu przedsięwzięć.

W Orde jestem zatrudniony na stanowisku kierownika do spraw rozwoju i jakości, a moje zaangażowanie obejmuje wsparcie dla wszystkich działów w firmie.

Realizuję w związku z tym szereg zadań:

  • Wraz z zarządem oraz kierownictwem budujemy mocne relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi.
  • Wspólnie z działem finansowym koordynuję formułowanie programów finansowych.
  • Współpracuję z kierownikami pozostałych działów w celu poprawy efektywności przedsiębiorstwa.

Jako jeden z czterech kierowników biorących udział w programie szkoleniowym AMI, poznaję procesy zmian i zarządzanie innowacjami na takich płaszczyznach jak: struktura organizacyjna, potencjał i zasoby, procesy, strategia, zrozumienie biznesu oraz kultura innowacyjności.

 

A.Z.: Jakie cele i oczekiwania miało Orde wchodząc do projektu AMI?

B.W.: Akademia Menedżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten dopasowany jest do potrzeb przedsiębiorców, którzy są otwarci na wdrażanie zmian w swoich firmach oraz zarządzanie innowacjami.

Składa się on z dwóch równolegle prowadzonych części: szkoleniowej i doradczej.
Warto podkreślić, że wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci-praktycy, liderzy oraz mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Jako organizacja, zgłaszając się do AMI, mieliśmy dwa nadrzędne cele: powiększenie swojej wiedzy na temat innowacyjności firm oraz poznanie nowych ludzi, czyli networking. Zależało nam, aby poznać zarówno przedsiębiorców, którzy, podobnie jak my, szukają sposobów rozwoju, jak również ekspertów, którzy pomogą nam zrozumieć istotę innowacyjności oraz rozwoju organizacji.

 

 

A.Z.: Czy może nam Pan powiedzieć, na jakim etapie jest projekt AMI?

B.W.: Obecnie odbyliśmy 12 z 17 zjazdów wykładowych. Były to naprawdę owocne spotkania, na których wykładowcy, eksperci, praktycy oraz liderzy biznesu zapoznali nas ze sposobami wdrażania i zarządzania innowacjami. Podczas tych spotkań, na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm oraz na przykładzie naszego przedsiębiorstwa, uczyliśmy się, w jaki sposób wykorzystać, zainicjować i procedować proces rozwoju.

Równolegle nasz zespół pracuje z doradcą. W ramach tych spotkań odbyliśmy około 40 ze 100 godzin. W marcu zaplanowaną mamy również wizytę naszego drugiego doradcy, który pomoże nam zgłębić tajniki ochrony własności intelektualnej.

 

A.Z.: Czy wiedzę, która jest przekazywana w projekcie AMI, da się szybko przełożyć na konkretne działania? Czy może nam Pan podać konkretne przykłady?

B.W.: Absolutnie tak. Większość zagadnień przedstawionych na wykładach dotyczy sposobu postrzegania biznesu i można je przełożyć na funkcjonowanie Orde. Dobrym przykładem są sposoby finansowania innowacji, które poznaliśmy na ostatnich zajęciach. Zasady te mają realny wpływ na podejmowane przez nas decyzje, dotyczące dalszego zarządzania finansami w naszej organizacji.

Ponadto, biorąc pod uwagę nasze plany rozwojowe, zaprezentowane przez praktyka biznesu narzędzia pomogą nam opracować struktury finansowania kluczowych projektów inwestycyjnych. Mam tu na myśli chociażby sposób ustalenia bezpośrednich kosztów projektu innowacyjnego fazy B+R przy uwzględnieniu przysługujących nam ulg podatkowych.

Z kolei warsztaty „Jak sprawdzić, które elementy modelu biznesowego wymagają zmian pod względem panującego otoczenia biznesowego” przyczyniły się do zmiany postrzegania naszej organizacji przez kadrę kierowniczą. Ćwiczenia, które wykonaliśmy podczas tego warsztatu, pozwoliły nam lepiej zrozumieć, jak istotne jest regularne analizowanie otoczenia biznesowego. Szczególnie że taki model został zaprezentowany na przykładzie Orde.

Uważam, że zdobywanie tego typu wiedzy przez zarząd czy kadrę kierowniczą jest kluczowym elementem funkcjonowania biznesu, budowania przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju podmiotu gospodarczego.

 

A.Z.: Jakie są Pana ogólne odczucia związane z udziałem Orde w projekcie AMI? Czy to ma sens? Czy faktycznie udział w tym projekcie pomoże Orde iść ścieżką innowacji?

B.W.: Jestem przekonany, że projekt AMI umożliwi Orde:

  • zapoznanie się z kulturą innowacyjności;
  • przygotuje kadrę kierowniczą do analizowania potencjałów oraz zasobów dostępnych w obrębie działań Orde;
  • pozwoli opracować systemy i procesy związane z dalszym eksplorowaniem powyższych zagadnień.

Warto również powiedzieć o tym, iż szkolenia są kluczowym elementem dla każdej organizacji, której celem jest pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Obecność takich pracowników w firmie znacząco przyczynia się do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku, czy utrzymania dotychczas zajmowanej pozycji, szczególnie w kontekście sprostania nowym wyzwaniom technologicznym.

W naszym przypadku istotne jest również, aby kadra kierownicza dysponowała jak najbardziej aktualną wiedzą na temat posiadanych przez siebie umiejętności, także – a może przede wszystkim – tych, które osoby na kierowniczych stanowiskach chcą doskonalić w perspektywie dalszego rozwoju swojej kariery zawodowej.

 

A.Z.: Z Pana obserwacji, kto powinien brać udział w tego typu projektach, aby przynosiły jak najwięcej korzyści dla firmy: pion kierowniczy czy może zarząd?

B.W.: Moim zdaniem, każda osoba, która ma realny wpływ na zarządzanie organizacją, nie powinna przechodzić obojętnie obok możliwości skorzystania z rozwoju swoich kompetencji. Uważam, że jednostki takie jak zarząd czy kadra kierownicza powinny rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębiać świadomość biznesu, zarówno na oddzielnych, jaki i wspólnych szkoleniach biznesowych.

 

A.Z.: Czy w trakcie trwania projektu AMI zmieniło się Pana nastawienie, co do jego idei i założeń oraz korzyści, jakie może przynieść Orde?

B.W.: Zarówno samo szkolenie, jak również praca z doradcami, pokazują mi, że Orde podjęło właściwą decyzję, wchodząc w to przedsięwzięcie. Nieustannie dostrzegam pozytywne zmiany, jakie zachodzą w sposobie myślenia oraz procesie podejmowania działań, zarówno u mnie, jak i pozostałych współuczestników kursu AMI. Uważam, że istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami, dzięki udziałowi w AMI, niewątpliwie przyczyni się do rozwoju działań innowacyjnych naszej firmy.

 

A.Z.: W jaki sposób przebiega współpraca z mentorem? Czy pracujecie już nad Planem Wdrożenia Zmiany w Orde?

B.W.: Obecnie współpracujemy z dwoma mentorami. Jednym ze wstępnych zadań pierwszego mentora było przeprowadzenie Innovation Health Check (IHC), czyli audytu innowacyjności. IHC zakłada kompleksowe i wieloaspektowe podejście do oceny poziomu zarządzania innowacjami. W ramach IHC wykonaliśmy pełną analizę takich obszarów naszej organizacji jak: kultura innowacyjności, strategia, struktura firmy, zasoby oraz procesy innowacyjne.

Otrzymany raport IHC opiera się na benchmarkingu – badaniach porównawczych. Oznacza to, że wyniki naszej firmy porównywane są do wyników innych firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych, uwzględniając kategorię branżową czy wielkość organizacji. Następnie, co jest obecnie procedowane, przeszliśmy do poprawiania tych aspektów, które pomogą nam przejść na wyższy poziom rozwoju naszej organizacji.

Natomiast celem współpracy z drugim mentorem jest rzeczowe zaprezentowanie nam możliwości, praw i obowiązków, jakie wynikają z posiadania oraz zarządzania własnością intelektualną.

 

A.Z.: W jakich jeszcze innych obszarach dostajecie wsparcie od mentora? Na czym ono polega?

B.W.: Zadaniem mentorów jest wsparcie nas w procesie transformacji postrzegania kultury innowacji w naszej organizacji. Wiąże się to niewątpliwie z szeroko pojętym doradztwem, począwszy od sfery finansowej, poprzez procesy, a skończywszy na mentoringu.

Orde, przystępując do AMI, postawiło sobie ściśle określone cele, które próbuje realizować podczas warsztatów i spotkań mentorskich. Takie podejście do szkolenia pozwala precyzyjne odpowiedzieć na nurtujące nas pytania oraz wyciągnąć wnioski.

Oczywiście, zdarzają się też sytuacje, w których empatia oraz doświadczenie doradców wykracza poza standardy i pozwala nam wspólnie eksplorować nowe interesujące nas zagadnienia.

 

A.Z.: Jak ocenia Pan ogólny wpływ projektu AMI na kierunek, w którym rozwija się Orde?

B.W.: Aby uruchomić procesy innowacyjne i nadać im właściwe tempo i kierunek, o których mowa w strategii firmy Orde, niezbędny jest dobry manager. Moim zdaniem, realizacja szkoleń oraz doradztwo AMI pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji u managerów, którzy kładą nacisk na innowacyjność. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie zaplanowanych przez organizację zmian.

 

A.Z: Dziękuję Panu za rozmowę. To były naprawdę cenne uwagi i przemyślenia – szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy warto wprowadzić swoją firmę na ścieżkę innowacji.

B.W.: Ja również dziękuję za rozmowę.

Autor wpisu Paweł Kwiatkowski

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji autorskich projektów biznesowych. Nieprzerwanie pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami organizacji.

Poszukuje wartości stanowiących przewagę konkurencyjną w biznesie. Testuje i tworzy nowe produkty oraz środowiska przedsiębiorcze oparte na działaniach integracyjnych.

Właściciel marki Orde oraz Anioł biznesu. Czuje się częścią rosnącej zmiany w świecie startupów. Od kilku lat realizuje się jako mentor dla startupów i doradza strategicznie przedsiębiorcom. Zainwestował w marki, które rozwijają się dzięki jego wsparciu. Pomógł: Austerii, PurleyShow, Neeko oraz VCS.

Jest otwarty na wszelkie wyzwania, twierdzi, że nowe cele dają mu energię do działania i siłę tworzenia.

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, kierunek zarządzanie; specjalność MBA. Laureat I nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze  prace dyplomowe w kategorii Magister. Beneficjent stypendium naukowego Rektora, dwukrotnie wpisany do Złotej Księgi Absolwentów ZPSB.

Pasjonat dzieł sztuki. Jak sam mówi: jest to dla niego główne źródło inspiracji do tworzenia – również w świecie biznesu. Interesuje się psychologią oraz pogłębianiem samoświadomości.