Przesłanki strategii dywersyfikacji

Witajcie w kolejnym odcinku #StrategiaPodLupa. Dziś przyjrzymy się, dlaczego firmy decydują się na dywersyfikację i jakie czynniki wpływają na te decyzje.

Dlaczego dywersyfikacja?

Według A. Zelek w książce „Zarządzanie Strategiczne”, motywacje przedsiębiorstw do dywersyfikacji można podzielić na dwie grupy: czynniki strategiczne korporacji oraz subiektywne motywy zarządu.

Czynniki strategiczne

 1. Rozproszenie ryzyka: Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko związane z koncentracją na jednej branży.
 2. Stabilizacja finansowa: Może prowadzić do wzrostu rentowności w dłuższym okresie.
 3. Efektywne wykorzystanie kapitału: Przegrupowanie kapitału do bardziej rentownych branż.
 4. Transfer know-how: Przenoszenie wiedzy i technologii do nowych branż.
 5. Synergia: Współpraca między różnymi segmentami działalności.
 6. Ekonomia skali i zakresu: Korzyści kosztowe z rozszerzenia działalności.
 7. Wzrost wartości rynkowej: Zwiększenie wartości kapitalizacji rynkowej firmy.

Czynniki subiektywne (zarządu)

 1. Zwiększenie władzy: Większa kontrola i wpływy.
 2. Podniesienie statusu: Większe uznanie zawodowe i społeczne.
 3. Wzrost wartości firmy: Przekłada się na wynagrodzenia zarządu.
 4. Nowe wyzwania: Interesujące i wymagające środowisko pracy.
 5. Wyższe zarobki: Większa odpowiedzialność i sukcesy.

Rodzaje dywersyfikacji

Dywersyfikacja koncentryczna

Skupia się na działaniach pokrewnych do pierwotnego biznesu, takich jak wejście na nowe rynki z wykorzystaniem istniejącej technologii czy surowców.

Dywersyfikacja konglomeratowa

Polega na wchodzeniu w branże niespokrewnione z podstawową działalnością firmy. Firmy stosujące tę strategię, tzw. konglomeraty, często przejmują inne przedsiębiorstwa.

Praktyczne aspekty

Konglomeraty zazwyczaj przejmują firmy na podstawie analizy rentowności, koniecznych nakładów inwestycyjnych, wpływu środowiska zewnętrznego, tempa wzrostu sektora, udziału w przychodach, problemów ze związkami zawodowymi oraz reputacji.

Typy przejmowanych podmiotów

 1. Niedoszacowane aktywa: Przejęcie firm za cenę niższą niż rynkowa.
 2. Krytyczna sytuacja finansowa: Wsparcie finansowe dla firm w kłopotach.
 3. Potencjał rozwojowy: Firmy z potencjałem, ale bez kapitału inwestycyjnego.

Podsumowanie

Dywersyfikacja może przynieść znaczące korzyści, ale wiąże się też z ryzykiem. Kluczem do sukcesu jest przemyślana analiza motywów i możliwości oraz umiejętne wykorzystanie zasobów.

Do zobaczenia w kolejnym odcinku #StrategiaPodLupa!

 

Autor wpisu Paweł Kwiatkowski

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji autorskich projektów biznesowych. Nieprzerwanie pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami organizacji.

Poszukuje wartości stanowiących przewagę konkurencyjną w biznesie. Testuje i tworzy nowe produkty oraz środowiska przedsiębiorcze oparte na działaniach integracyjnych.

Właściciel marki Orde oraz Anioł biznesu. Czuje się częścią rosnącej zmiany w świecie startupów. Od kilku lat realizuje się jako mentor dla startupów i doradza strategicznie przedsiębiorcom. Zainwestował w marki, które rozwijają się dzięki jego wsparciu. Pomógł: Austerii, PurleyShow, Neeko oraz VCS.

Jest otwarty na wszelkie wyzwania, twierdzi, że nowe cele dają mu energię do działania i siłę tworzenia.

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, kierunek zarządzanie; specjalność MBA. Laureat I nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze  prace dyplomowe w kategorii Magister. Beneficjent stypendium naukowego Rektora, dwukrotnie wpisany do Złotej Księgi Absolwentów ZPSB.

Pasjonat dzieł sztuki. Jak sam mówi: jest to dla niego główne źródło inspiracji do tworzenia – również w świecie biznesu. Interesuje się psychologią oraz pogłębianiem samoświadomości.