Dylematy strategiczne a macierz Ansoffa

W kolejnym odcinku naszego cyklu przedstawię Wam bliżej dylemat strategiczny dotyczący decyzji będący przedmiotem rozważań samego Ansoffa… czy skupiać się na jednym biznesie (koncentracja na jednym biznesie)? czy dywersyfikować (wielobiznesowość)? Na bazie tych rozważań zrodziła się teoria zwana Macierzą Ansoffa, polegająca na na ustaleniu odpowiednich działań strategicznych w odniesieniu do dwóch parametrów: rynków (dotychczasowych lub nowych) oraz produktów (starych lub nowych). Jeśli ustawimy te parametry na płaszczyźnie prostopadle do siebie, stworzymy macierz, która dzieli przestrzeń na 4 pola określające różne opcje strategiczne.

 

Jak zastosować tę teorię w praktyce?

Na początku każda firma musi dokładnie przeanalizować swoją działalność i ocenić, które produkty należy kontynuować, a które stały się nieopłacalne i lepiej je porzucić. Następnie ocenia się szanse wprowadzenia nowych produktów na rynek. Model koncepcji Ansoffa odnosi się do podstawowych decyzji kierunków rozwoju zarówno dla firm jedno biznesowych, jak i korporacji.

W przypadku firm skoncentrowanych na jednym biznesie, macierz umożliwia określenie kierunków zmian w strukturze oferty. Natomiast w przypadku firm o różnorodnych działaniach, model Ansoffa może stanowić logiczne uzasadnienie dla strategii dywersyfikacji, której podstawą jest tworzenie nowych jednostek strategicznych.

Pierwsza strategia w modelu Ansoffa to penetracja rynku, typowa dla firm jedno biznesowych. Następne trzy strategie zawarte w modelu opcji strategicznych są kluczowe przy wprowadzaniu zdywersyfikowanej gamy produktów. To rozwój rynku, rozwój produktu i innowacje produktowo-rynkowe. Tylko ta ostatnia strategia jest właściwie nazywana dywersyfikacją według rosyjskiego matematyka i ekonomisty.

Zgodnie z modelem Ansoffa, firma może działać według jednej lub kilku z tych czterech możliwych strategii, zależnie od warunków rynkowych i portfela produktów. Najbardziej korzystnym kierunkiem jest penetracja rynku, ponieważ opiera się na znajomości rynku i potrzeb klientów.

 

Czym różnią się zaproponowane strategie?

 

Strategia penetracji rynku:

Penetracja rynku zachodzi, gdy firma próbuje zwiększyć sprzedaż na już obsługiwanym rynku, poprzez poprawę jakości produktu, obniżenie ceny, promocję i marketing. Jest to strategia stosunkowo bezpieczna, nie wymagająca dużych nakładów finansowych, ale może również obejmować przejęcie konkurencyjnych firm na tym rynku.

Strategia rozwoju rynku:

Opiera się na poszukiwaniu nowych segmentów rynku dla istniejących produktów. W tym przypadku ważne są rozmiar rynku, faza jego rozwoju i konkurencja. Ta strategia jest atrakcyjna, gdy rynek jest młody i ma nieustaloną strukturę konkurencji.

Strategia rozwoju produktu:

Zakłada modyfikację istniejących wyrobów lub tworzenie nowych produktów o podobnych funkcjach technologicznych. Celem jest zwiększenie udziału w istniejącym sektorze. To również sposób na przedłużenie cyklu życia produktów we wczesnej fazie, które cieszą się markową rozpoznawalnością i zaufaniem klientów. Ta strategia cechuje się niskim ryzykiem, ale wymaga inwestycji w innowacje produktowe

Strategia innowacji produktowo-rynkowej:

Uznawana za najbardziej wymagającą i ryzykowną. Polega ona na rozszerzaniu zarówno działalności firmy, jak i rynku, na którym działa firma. W rzeczywistości chodzi o wprowadzanie nowych produktów na nowe, wcześniej nieznane rynki za pomocą różnorodnego portfela produktów.

***

A czy Ty określiłeś już kierunek rozwoju dla swojego biznesu? A może zastanawiasz się, który z wymienionych modeli strategicznych będzie najbardziej optymalny w Twojej organizacji? 

Podziel się swoimi przemyśleniami  lub skontaktuj się ze mną, pisząc na adres: pitch@orde.business

 

Autor wpisu Paweł Kwiatkowski

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji autorskich projektów biznesowych. Nieprzerwanie pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami organizacji.

Poszukuje wartości stanowiących przewagę konkurencyjną w biznesie. Testuje i tworzy nowe produkty oraz środowiska przedsiębiorcze oparte na działaniach integracyjnych.

Właściciel marki Orde oraz Anioł biznesu. Czuje się częścią rosnącej zmiany w świecie startupów. Od kilku lat realizuje się jako mentor dla startupów i doradza strategicznie przedsiębiorcom. Zainwestował w marki, które rozwijają się dzięki jego wsparciu. Pomógł: Austerii, PurleyShow, Neeko oraz VCS.

Jest otwarty na wszelkie wyzwania, twierdzi, że nowe cele dają mu energię do działania i siłę tworzenia.

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, kierunek zarządzanie; specjalność MBA. Laureat I nagrody w XIV edycji Konkursu na najlepsze  prace dyplomowe w kategorii Magister. Beneficjent stypendium naukowego Rektora, dwukrotnie wpisany do Złotej Księgi Absolwentów ZPSB.

Pasjonat dzieł sztuki. Jak sam mówi: jest to dla niego główne źródło inspiracji do tworzenia – również w świecie biznesu. Interesuje się psychologią oraz pogłębianiem samoświadomości.